พุธ, ตุลาคม 23, 2019
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

สอ.ศธ.นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

สอ.ศธ.มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562

 

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก ประจำปี 2562

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก ประจำปี 2562

   

Find out why viagra soft pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy brand cialis online no prescription , As well as great discounts.

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา