พฤหัสบดี, มกราคม 27, 2022
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 3

ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบกระเช้าให้ท่านปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เนื่องในโอกาส สอ.ศธ. จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสุรัฐ ศิลปอนันต์

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 3

 

สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ครั้งที่ 4

ายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบกระเช้าให้ท่าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี เนื่องในโอกาส สอ.ศธ. จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ครั้งที่ 4

 

สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 5

ายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบกระเช้าให้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เนื่องในโอกาส สอ.ศธ. จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมศิลปากร

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 5

   

Find out why viagra soft pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy brand cialis online no prescription , As well as great discounts.

สอ.ศธ.ขอปรับขยายเวลาบริการสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ขอปรับขยายเวลาบริการสมาชิก

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ขอปรับขยายเวลาบริการสมาชิก