พุธ, มีนาคม 03, 2021
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

 

สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

 

สสอ.ศธ.มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสสอ.ศธ. มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้กับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูทอง องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

   

Find out why viagra soft pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy brand cialis online no prescription , As well as great discounts.

สอ.ศธ.ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564

สอ.ศธ.วางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ "105 ปี สหกรณ์ไทย” และ "วันสหกรณ์แห่งชาติ”

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564