พุธ, ธันวาคม 07, 2022
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

สอ.ศธ.ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9

นายเอนก ศรีสำรารุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ พิธีบริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9

 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 Personal Data Protection Act (PDPA) นโยบายความเป็นส่วนตัวและแบบฟอร์ม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

 

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก จัดโดย สอ.ศธ. และ สสอ.ศธ. ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

   

สอ.ศธ.จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565

Find out why viagra soft pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy brand cialis online no prescription , As well as great discounts.

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและที่ปรึกษา จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ. ชั้น 3

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565