ศุกร์, กรกฏาคม 23, 2021
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

สอ.ศธ.จัดพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและกดปุ่มเปิดผ้าคลุม "สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย" ณ บริเวณอาคารสมานฉันท์ ชั้น 1 (ฝั่งลิฟต์) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.จัดพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.

 

สอ.ศธ.มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยคณะมอบเงินสนับสนุนซื้อชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

 

สอ.ศธ.กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

   

Find out why viagra soft pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy brand cialis online no prescription , As well as great discounts.

สอ.ศธ.ร่วมประชุม กสจ. ครั้งที่ 10

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 10 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ร่วมประชุม กสจ. ครั้งที่ 10