เสาร์, กรกฏาคม 02, 2022
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565

อ่านข้อมูลเพิ่ม: นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 Personal Data Protection Act (PDPA) นโยบายความเป็นส่วนตัวและแบบฟอร์ม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

 

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์

   

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

Find out why viagra soft pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy brand cialis online no prescription , As well as great discounts.

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564