พฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2022
   
Text Size

สสอ.ศธ.กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) พร้อมด้วยนายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ อุปนายก นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและปฏิคม นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร กรรมการและเหรัญญิก และนางกฤษณา ยืนยง เจ้าหน้าที่ เข้าพบและกราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra soft tabs online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , safe place buy cialis online , As well as great discounts.