จันทร์, มีนาคม 18, 2019
   
Text Size

สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ขอเชิญสมาชิกร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 08.00 – 14.00 น.

ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลือกตั้งตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ (บัตรสีชมพู)
- กรรมการดำเนินการ (บัตรสีฟ้า)
- ผู้ตรวจสอบกิจการ (บัตรสีเหลือง)

สมาชิกโปรดนำบัตรประจำตัวมาด้วย

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra soft tabs online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , safe place buy cialis online , As well as great discounts.