จันทร์, พฤศจิกายน 19, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.แสดงความยินดีเลขาธิการคุรุสภา

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแดสงความยินดี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra soft tabs online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , safe place buy cialis online , As well as great discounts.