พุธ, ธันวาคม 07, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9

นายเอนก ศรีสำรารุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีนางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดมา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ พิธีบริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra soft tabs online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , safe place buy cialis online , As well as great discounts.