อาทิตย์, เมษายน 22, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 สอ.ศธ.จ่ายค่ารับรองสมาชิกท่านละ 900 บาท และนำเข้าบัญชี 100 บาท รวม 1,000 บาท

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra soft tabs online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , safe place buy cialis online , As well as great discounts.