พฤหัสบดี, กันยายน 20, 2018
   
Text Size

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00น. ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สสอ.ศธ. ชุดที่ 8

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra soft tabs online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , safe place buy cialis online , As well as great discounts.