ศุกร์, กรกฏาคม 23, 2021
   
Text Size

สอ.ศธ.รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.ประจำปี 2563

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีนโยบายที่จะมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จึงขอประกาศให้ "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด" เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2563

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra online jelly , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , how to buy cialis online from canada , As well as great discounts.