ศุกร์, สิงหาคม 14, 2020
   
Text Size

สสอ.ศธ.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2 นายพูลลาภ อินทรนัฏ อุปนายกสมาคม คนที่ 4 พร้อมด้วยคณะ ร่วมมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.รุจิรา ฟูเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนของวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาลสถาบันผลิตนักเรียนประเภทวิชาชีพช่างก่อสร้าง ซึ่งนักเรียนส่วนหนึ่งมาจากโครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 369 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra online jelly , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , how to buy cialis online from canada , As well as great discounts.