พุธ, พฤษภาคม 22, 2019
   
Text Size

สอ.ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ให้การต้อนรับนางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis online us pharmacy , As well as great discounts.