พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

สอ.ครูแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด และนางดวงเดือน สายสมบัติ รองผู้จัดการ ให้การต้อนรับนายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 59 และนางแสนเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra in tesco uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online canadian no prescription , As well as great discounts.