อังคาร, ตุลาคม 27, 2020
   
Text Size

สอ.ศธ.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการและเหรัญญิก นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และนางดวงเดือน สายสมบัติ รองผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยโท สมรรถชัย สมพงษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการเข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra uk sale , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online india , As well as great discounts.