พุธ, พฤษภาคม 22, 2019
   
Text Size

สอ.ศธ.ประชุมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคกลาง ปี 2561

นายไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายพูลลาภ อินทรนัฐ รองประธานกรรมการ นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมสัมมนา และประชุมใหญ่ประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในการนี้ นายไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท ให้กับชมรมเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของชมรม สำหรับช่วงเช้ามีพิธีเปิดการประชุมสัมมนา โดย นายชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง "สุขใดไหนจะเท่า หากใจออเจ้าเต็มไปด้วยบริการ" โดยได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์ศักดา สุนทโร แห่งวัดไร่ป่าธรรมาภิมุข จังหวัดตราด โดยภาคบ่ายเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชมรม ทั้งนี้ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และนางดวงเดือน สายสมบัติ รองผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ในฐานะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ของชมรม ประจำปี 2561-2562 และช่วงเย็นมีพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ และงานเลี้ยงสังสรรค์

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra uk sale , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online india , As well as great discounts.