อาทิตย์, กันยายน 15, 2019
   
Text Size

สอ.ศธ.ประชุมสัมมนาตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ" เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ บรรยายพิเศษ แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญ ให้กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำได้รับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , get cialis online , As well as great discounts.