อาทิตย์, มกราคม 17, 2021
   
Text Size

สอ.ศธ.นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำการไปรษณีย์ศึกษาธิการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและเปิดกรวยดอกไม้ พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสมานฉันท์ กระทรวงศึกษาธิการ

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis super active cheap , As well as great discounts.