ศุกร์, พฤษภาคม 29, 2020
   
Text Size

สอ.ศธ.ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตรกับ บมจ.สหประกันชีวิต

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วยนายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และคณะทำพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยพลตำรวจเอก นิพจน์  วีระสุนทร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการและคณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกันและทายาทของสมาชิกเอง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ผู้รับทำประกันชีวิตจะดำเนินการปลดหรือลดภาระหนี้สินคงค้างกับสหกรณ์แทนผู้ค้ำประกัน หรือทายาทของสมาชิกตามสัดส่วนที่ทำประกัน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

นายจรูญ ชูลาภ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตร กับสหประกันชีวิตในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการกับสมาชิกและครอบครัว และเห็นว่าบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของขบวนการสหกรณ์ที่กำลังโต แต่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง เลยตกลงที่จะร่วมมือกันในวันนี้ เพราะในอนาคตข้างหน้าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผู้ค้ำประกันจะมีความเดือดร้อนมากแค่ไหนหากสมาชิกผู้ขอสินเชื่อถึงแก่กรรม นอกจากนี้หากใช้บริการกับสหประกันชีวิตซึ่งเป็นบริษัทที่สหกรณ์ถือหุ้นเป็นเจ้าของ ผลตอบแทนต่างๆ ก็จะกลับคืนมาสู่สหกรณ์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราต้องส่งเสริมให้สมาชิกรวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อกับเราใช้บริการด้วย

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังมอบความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นให้กับสหประกันชีวิตได้เข้ามาดูแล จัดสวัสดิการคุ้มครองความเสี่ยงให้กับสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่ง สอ.ศธ.ได้มีส่วนช่วยบริษัทมาตั้งแต่ต้นแล้ว และปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นในลำดับต้นๆ ของบริษัทอีกด้วย

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis from india , As well as great discounts.