พุธ, กรกฏาคม 24, 2019
   
Text Size

โครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ผศ.ดรไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก เพื่อให้สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งรับบริการงานของสหกรณ์นอกสถานที่ อาทิ บริการเงินฝาก : เปิดบัญชี รับฝากเงิน, บริการด้านสินเชื่อ : ให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ สวัสดิการ : รับคำขอรับเงินสวัสดิการ และรับสมาชิก สอ.ศธ. และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ สำหรับทุกท่านที่ใช้บริการของ สอ.ศธ. จะได้รับของที่ระลึก....ฟรี!! เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis from india , As well as great discounts.