อังคาร, กรกฏาคม 17, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมแสดงความยินดี สอ.สศ.ครบรอบ 60 ปี

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ผศ.ดรไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน สอ.สศ.ชั้น 4

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis from india , As well as great discounts.