ศุกร์, กรกฏาคม 23, 2021
   
Text Size

สอ.ศธ.กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศสมาคมธนาคารไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

1. การโอนเงินฝาก/ชำระหนี้ผ่านธนาคาร ก่อนเวลา 14.30 น.
2. สหกรณ์ปิดรับ-จ่ายเงิน เวลา 15.00 น.
3. สหกรณ์ปิดทำการ เวลา 16.00 น.
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis professional 10 mg , As well as great discounts.