เสาร์, กรกฏาคม 02, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมาเกมส์” ครั้งที่ 2

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการสุขภาพรวมถึงพัฒนาจิตใจและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis professional online australia , As well as great discounts.