อาทิตย์, กันยายน 15, 2019
   
Text Size

ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี ที่ได้มาทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่สำคัญที่สุด คือ “ไม่โกง ไม่รั่วไหล โปร่งใส และมีหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง” โดยได้รับเสียงสะท้อนและเสียงตอบรับว่ากระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะพวกเราทุกคนช่วยกัน หากเราซื่อสัตย์และไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะเจริญมากยิ่งขึ้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดงานในปีนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการจัดงานรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย" เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโสตามประเพณีอันดีงาม แสดงถึงความกตัญญู กตเวทิตาคุณต่อผู้ใหญ่ รวมทั้งสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และโอกาสนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวคำอำนวยพรแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านด้วย นายสมชัย วุฑฒิปรีชา อดีต รมช.ศึกษาธิการ และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ว่า พี่น้องชาวเสมาธรรมจักรที่เคารพรัก ท่านทั้งหลายมาร่วมงานด้วยเจตนาดีอย่างยิ่ง ขอขอบคุณในความระลึกถึงที่มีต่อผู้อาวุโส น้ำใจของท่านช่วยต่ออายุของคนสูงอายุให้ยืนยาว ขอให้ชาวเสมาช่วยกันจรรโลงประเพณีที่งดงามให้ยังคงอยู่สืบไป และขอกล่าวในนามเพื่อนอาวุโสทุกคนว่า เราซาบซึ้งที่ได้เกิดมาเป็นลูกกระทรวงศึกษาธิการ และได้มีโอกาสทำงานให้กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้ทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และช่วยกันทำงานให้ประสบผลสำเร็จกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ซึ่งในการนี้ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรดน้ำขอพร "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2562 ด้วย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ที่มา : www.moe.go.th/websm/2019/2/152.html)

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis from india , As well as great discounts.