พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประจำปี 2562

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ร่วมวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย "วันสหกรณ์แห่งชาติ" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis from india , As well as great discounts.