พฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ นางกฤษณา ยืนยง ผู้ตรวจสอบภายใน นางนพมาศ แก้วแหยม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายกฤษดา บัวหิรัญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis from india , As well as great discounts.