พุธ, ธันวาคม 07, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 โดยของดส่งหุ้น/เงินต้นเป็นระยะเวลาต่ออีก 1 เดือน (ธันวาคม 2565)

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ได้มีมติช่วยเหลือด้านหนี้ของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามลิ้งค์ประกาศด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด >>> ประกาศ เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 พร้อมแบบคำร้องขอผ่อนผันการของดส่งค่าหุ้นรายเดือน และ/หรือผ่อนผันการชำระเงินต้นของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis cheap online , As well as great discounts.