พุธ, ตุลาคม 23, 2019
   
Text Size

สอ.ศธ.มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองของบุตรหลานเข้าร่วมด้วย ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ได้มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 1,263 ทุน สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถถอนเงินที่สำนักงานสหกรณ์ เลขที่ 319 กระทรวงศึกษาธิการ อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3 ถนนพิษณุโลก แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis cheap online , As well as great discounts.