อาทิตย์, เมษายน 22, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 73 ปี

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 73 ปี โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา รับมอบกระเช้า เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis cheap online , As well as great discounts.