พุธ, พฤษภาคม 22, 2019
   
Text Size

สอ.ศธ.จัดสัมมนาตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา สมาชิก และเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมสัมมนา "การเสริมส้รางความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ" เพื่ออบรมโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออนไลน์ Bill Payment ระบบ ATM Online และระบบ Mobile Application Web Site เป็นการเพิ่มช่องทางการฝาก-ถอนเงิน ชำระหนี้เงินกู้ และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23-24 มิ.ย.61

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional vs super active , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap brand cialis , As well as great discounts.