พฤหัสบดี, กันยายน 20, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.อบรมการให้บริการระบบออนไลน์

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (IMEMBER WEB APPLICATION) ระบบ ATM ONLINE สำหรับธนาคารกรุงไทย และระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (IMEMBER MOBILE APPLICATION) เพื่อพัฒนาการสื่อสาร และกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิก อีกทั้งช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพิ่มช่องทางการฝาก-ถอนเงิน ชำระหนี้เงินกู้ และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของสมาชิก ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra super active plus uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis ireland , As well as great discounts.