พุธ, ธันวาคม 07, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและที่ปรึกษา จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3

ประธานกรรมการ กล่าวว่า ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในการแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ในวันนี้ทุนการศึกษาเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของสมาชิกและเป็นขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนทุนการศึกษาที่ได้รับขอให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาให้มากที่สุด และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนพึงระลึกอยู่เสมอว่าการศึกษานั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอให้ตั้งใจเล่าเรียนให้สมตามความมุ่งหวังของบิดา มารดา ที่อยากจะเห็นบุตรทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra super active plus uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis ireland , As well as great discounts.