พุธ, มกราคม 27, 2021
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ สอ.ศธ.กับสถานการณ์โควิด 19

ชี้แจง “การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ (สอ.ศธ.) กับ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ สอ.ศธ.กับสถานการณ์โควิด 19

 

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

 

สอ.ศธ.นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.63 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสมานฉันท์

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

   

Find out why viagra for sale overnight delivery , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis prices canada , As well as great discounts.

สสอ.ศธ.ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยไทย

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมคณะเข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยไทย