พุธ, พฤษภาคม 22, 2019
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

ครบรอบ 42 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน สอ.ศธ.ชั้น 3

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ครบรอบ 42 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

 

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

อ่านข้อมูลเพิ่ม: วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

 

ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562

   

Find out why viagra for sale overnight delivery , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis prices canada , As well as great discounts.

การประใหญ่สามัญประจำปี 2561 สสอ.ศธ.

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การประใหญ่สามัญประจำปี 2561 สสอ.ศธ.