จันทร์, มีนาคม 19, 2018
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

สอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

สอ.ศ.กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

 

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

 

สอ.ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559

   

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis online overnight shipping , As well as great discounts.

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก