จันทร์, มกราคม 30, 2023
   
Text Size

รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ. และเปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ถึง วันที่ 28 ก.พ. 2566 เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ สมาคมเปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ คลิ๊กอ่านละเอียด
- อายุมากกว่า 45–50 ปี เสียค่าธรรมเนียม  9,000.00 บาท
- อายุมากกว่า 50-55 ปี เสียค่าธรรมเนียม 11,000.00 บาท
- อายุมากกว่า 55-60 ปี เสียค่าธรรมเนียม 13,000.00 บาท

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis tablets for sale australia , As well as great discounts.