ศุกร์, สิงหาคม 14, 2020
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมแสดงความยินดีเลขาธิการคุรุสภาเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธานกรรมการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม รองประธานกรรมการ นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการและเหรัญญิก นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why where to buy viagra in uk over the counter , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy brand name cialis online , As well as great discounts.