พฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2022
   
Text Size

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของ สอ.ศธ. เกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น

สอ.ศธ. ยึดค่านิยมที่ถือว่า ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ท่านสมาชิกมีให้แก่เรา เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับเรา สอ.ศธ. จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มีการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น การสร้างความเข้าใจแก่ท่านในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy) และข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฯลฯ จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับ สอ.ศธ. ทั้งนี้ ท่านสมาชิกจะต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ สอ.ศธ. ครอบคลุมถึง
1.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
อ่านเพิ่มเติม
2.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สมัครงาน
อ่านเพิ่มเติม
3.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก
อ่านเพิ่มเติม
4.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม
5.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)
อ่านเพิ่มเติม
6.นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
อ่านเพิ่มเติม

Find out why generic viagra online 25 mg , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online from india , As well as great discounts.