เสาร์, กันยายน 18, 2021
   
Text Size

สอ.ศธ.มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ รองประธาน นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธาน นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม รองประธาน นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ และนางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร ผู้ช่วยผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยของแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่บุคลากรทางการแพทย์จะติดเชื้อจากผู้ป่วย (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 100 ชุด จำนวนเงิน 25,000 บาท เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก โดยมี ผศ.นพ.ณัฐพล สันตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล (ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด) และ ดร.อำพัน วิมลวัฒนา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด) เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , daily cialis pills , As well as great discounts.