จันทร์, มกราคม 30, 2023
   
Text Size

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 ครั้งสุดท้ายต่อไปอีก 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ตามที่สมาชิกร้องของดส่งค่าหุ้นและเงินต้น ต่อไปอีก 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งจะเป็นการขยายเวลาให้ความช่วยเหลือครั้งสุดท้าย โดยยื่นคำร้องขอผ่อนผันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 1 วัน เพื่อจะได้รับการพิจารณาในเดือนถัดไป สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ สหกรณ์ฯ หรือดาวน์โหลดที่ WWW.MOECOOP.COM โดยมีรายละเอียดตามลิ้งค์ประกาศด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด >>> ประกาศ เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 พร้อมแบบคำร้องขอผ่อนผันการของดส่งค่าหุ้นรายเดือน และ/หรือผ่อนผันการชำระเงินต้นของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis uk generic , As well as great discounts.