อังคาร, ธันวาคม 18, 2018
   
Text Size

สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ มทร.พระนคร

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , generic cialis free shipping , As well as great discounts.