เสาร์, กรกฏาคม 02, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ รองประธานกรรมการ นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ นางสมลักษณ์ ปิ่นกร กรรมการและเหรัญญิก นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์ โดยได้รับเกียริตจากท่านวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นวิทยากรพร้อมทีมงาน จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online overnight shipping , As well as great discounts.