พุธ, ธันวาคม 07, 2022
   
Text Size

ข่าวด่วน :
image image image image
สอ.ศธ.ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 นายเอนก ศรีสำรารุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ พิธีบริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 Personal Data Protection Act (PDPA) นโยบายความเป็นส่วนตัวและแบบฟอร์ม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)
สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก จัดโดย สอ.ศธ. และ สสอ.ศธ. ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
สอ.ศธ.จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและที่ปรึกษา จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ. ชั้น 3

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

เอกสารประกอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

เรื่องน่าสนใจ

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 (พร้อมแบบคำร้อง)
เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2565
แบบฟอร์ม - ขอชะลอการส่งชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ (พิมพ์หน้า-หลัง)
คู่มือ - ขั้นตอนการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบ Billpayment
แบบฟอร์ม - การชำระเงินด้วย Bill Payment
คู่มือ - สำหรับสมาชิกสหกรณ์ระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย
ตารางเงินกู้พิเศษ
ตารางเงินกู้สามัญ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี

News image

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564)

สอ.ศธ.เปิดให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2565

News image

สอ.ศธ.เปิดให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2565 สมาชิกสามารถยื่นเอกสารคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 กู้ได้ 90% ของเงินปันผล ปี 2564

สอ.ศธ. และ สสอ.ศธ. หยุดทำการ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 (วันหยุดวันพ่อแห่งชาติ)

News image

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) หยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 (วันหยุดวันพ่อแห่งชาติ)

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 โดยของดส่งหุ้น/เงินต้นเป็นระยะเวลาต่ออีก 1 เดือน (ธันวาคม 2565)

News image

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอพักเงินต้น และ/หรือ ค่าหุ้น เป็นระยะเวลาต่ออีก 1 เดือน (เดือนธันวาคม 2565) โดยให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 1 วัน

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รายละเอียดหัวข้อข่าว

Find out why viagra no prescription overnight delivery , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis tadalafil 20mg australia , As well as great discounts.

รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ. และเปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ.ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สอ.ศธ.ที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2565 ถึง วันที่ 28 ก.พ....

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

ระบบสมาชิกออนไลน์

 

เว็บลิงค์