พฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2022
   
Text Size

ข่าวด่วน :
image image image image
สอ.ศธ. ร่วมสัมมนา PDPA สัมมนาและฝึกจัดทำข้อมูลระบบสหกรณ์ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมฝึกจัดทำข้อมูลจริงในระบบสหกรณ์” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ชั้น 3
สอ.ศธ.ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมาเกมส์” ครั้งที่ 2 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
สอ.ศธ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

เอกสารประกอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

สสอ.ศธ.กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นำคณะกราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

นโยบายความเป็นส่วนตัว

News image

นโยบายความเป็นส่วนตัว สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี

News image

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564)

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 (ฉบับที่ 4)

News image

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 โดยของดส่งหุ้น/เงินต้นเป็นระยะเวลาต่ออีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.64 (เว้นแต่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2564 ให้ผ่อนผันตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.64)

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

Find out why viagra no prescription overnight delivery , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis tadalafil 20mg australia , As well as great discounts.

รายละเอียดหัวข้อข่าว
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ.ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สอ.ศธ.ที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

ระบบสมาชิกออนไลน์

 

เว็บลิงค์