พุธ, กรกฏาคม 24, 2019
   
Text Size

image image image image
สอ.ศธ.ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ชมรมเจ้าหน้าที่ฯ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค.62 ณ โรงแรมเฟลิกซ์
สอ.ศธ.ประชุมสัมมนาตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นประะานการประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ" เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
สอ.ศธ.ร่วมแสดงความยินดีท่านเลขาธิการ กพฐ. คนใหม่ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ณ ณ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9
สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

เอกสารประกอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

ครบรอบ 42 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน สอ.ศธ.ชั้น 3

โครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

News image

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis 5 mg buy online , As well as great discounts.

รายละเอียดหัวข้อข่าว
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ.ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สอ.ศธ.ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์สมัครเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

ระบบสมาชิกออนไลน์

 

เว็บลิงค์