พฤหัสบดี, พฤษภาคม 05, 2016
   
Text Size

ข่าวด่วน :
image image image image
กสจ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
สอ.ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
39 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ. นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองประธานกรรมการ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

  Move
  -

  Find out why viagra for sale , and much more. Did you know that arimidex , Worldwide Shipping! Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis , As well as great discounts.

  ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

  รายละเอียดหัวข้อข่าว
  รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

  ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่อายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครสมาชิกสมาคมฌานปกิจสงเคราะห์...

  อ่านเพิ่มเติม
  โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

  ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

  อ่านเพิ่มเติม

  วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

  สหกรณ์

  ความเห็นวันนี้

  ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

  เว็บลิงค์

  PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\webs\moecoop2013\components\com_content\models\frontpage.php on line 104 PHP Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\webs\moecoop2013\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 344