พฤหัสบดี, ธันวาคม 18, 2014
   
Text Size

image image image image
สอ.ศธ.จัดโครงการรักษ์สุขภาพ “ธรรมชาติบำบัด” นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เรื่อง “ธรรมชาติบำบัด” ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.57
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.จัดแข่งโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคม สสอ.ศธ.ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ณ เมเจอร์รัชโยธิน เมื่อวันที่ 15 พ.ย.57
กสจ.จัดสัมมนา "เจาะประเด็นร้อนภาษีอากร และการลงทุน" นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ประธานกรรมการ กสจ. เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนา เรื่อง "เจาะประเด็นร้อนภาษีอากร และการลงทุน" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เมื่อวันที่ 13-14 พ.ย.57
สอ.ศธ. สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ กรมพลศึกษา นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ.นำคณะเจ้าหน้าที่จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก" ณ กรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 13 พ.ย.57

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

รายละเอียดสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

สสอ.ศธ.มอบเงินสมทบทุนให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

สอ.ศธ.จัดฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสมาชิก ประจำปี 2557

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสมาชิก ประจำปี 2557 ณ ศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557

สอ.ศธ.สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. นำคณะเจ้าหน้าที่จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก" ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายก สสอ.ศธ.ให้การต้อนรับ นายสุรพงษ์ อำภรณ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

สอ.ศธ.สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. นำคณะเจ้าหน้าที่จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก" ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติ “มหาเวสสันดรชาดก”

News image

นายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการเทศน์มหาชาติ  “มหาเวสสันดรชาดก” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

Find out why viagra for sale , and much more. Did you know that arimidex , Worldwide Shipping! Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis , As well as great discounts.

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รายละเอียดหัวข้อข่าว
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่อายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครสมาชิกสมาคมฌานปกิจสงเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

เว็บลิงค์