พฤหัสบดี, กรกฏาคม 30, 2015
   
Text Size

image image image image
สอ.ศธ.จัดสัมมนาให้ความรู้กับหน่วยตัวแทนหักเงิน ณ ที่จ่าย นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี ฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.58 ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
สอ.กรมชลประทาน จำกัด ครูสมุทรปราการ จำกัด ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ศึกษาดูงาน นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการ สอ.ศธ.ให้การต้อนรับพลเรือโทบงกช ผาสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3
สอ.ศธ.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 15-17 พ.ค.58 ณ โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
สศสท.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เม.ย.58 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

รายละเอียดสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

กสจ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 25 เม.ย.58 ณ ชุุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายก สสอ.ศธ.เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.58 ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

สอ.ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.58 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

ครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.นำคณะผู้บริหารประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ. เมื่อวันที่ 27 มี.ค.58

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนา 2015 สหกรณ์ไทยจะก้าวอย่างไรที่ปลอดภัยและมั่นคง

News image

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ.ร่วมการโครงการสัมมนาวิชาการ "2015 สหกรณ์ไทยจะก้าวอย่างไรที่ปลอดภัยและมั่นคง" เมื่อวันที่ 26 มี.ค.58 ณ อาคารกองฝึกอบรมส่วนกลาง สสพ.1

สอ.ศธ.ร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ ฯ

News image

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองประธานกรรมการ สอ.ศธ.ร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 มี.ค.58 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

Find out why viagra for sale , and much more. Did you know that arimidex , Worldwide Shipping! Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis , As well as great discounts.

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รายละเอียดหัวข้อข่าว
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่อายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครสมาชิกสมาคมฌานปกิจสงเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

เว็บลิงค์