เสาร์, กุมภาพันธ์ 13, 2016
   
Text Size

image image image image
สอ.ศธ.จัดโครงการ Co-op of MOE's Family day ประจำปี 2558 ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ.ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"Co-op of MOE's Family day" และปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.58 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทางทะเล จังหวัดชลบุรี
สอ.ศธ.สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ.นำคณะเจ้าหน้าที่จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก" เมื่อวันที่ 15 ต.ค.58 ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาเงินเหลือหรือเงินขาดอย่าประมาทควรลงทุน ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เงินเหลือหรือเงินขาดอย่าประมาทควรลงทุน...” เมื่อวันที่ 3-4 ต.ค.58 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอ.ศธ.รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ประจำปี พ.ศ.2558 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

รายละเอียดสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

สอ.ศธ.สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นำคณะเจ้าหน้าที่จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 15 ก.ย.58

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติ “พระมหาชก และมหาเวสสันดรชาดก”

News image

นายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ “พระมหาชก และมหาเวสสันดรชาดก” เมื่อวันที่ 14 ก.ย.58 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนา 2015 การเจาะลึกภาษีธุรกิจเฉพาะและการลงทุนที่สหกรณ์ควรทราบ

News image

ผศ.ดร. ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ ร่วมสัมมนาวิชาการ “2015 การเจาะลึกภาษีธุรกิจเฉพาะและการลงทุนที่สหกรณ์ควรทราบ” เมื่อวันที่ 8 ก.ย.58 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

สอ.ศธ.จัดโครงการรวมพลคนโสด ประจำปี 2558

News image

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ นำสมาชิกร่วมโครงการรวมพลคนโสด ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.58 ณ วู้ดแลนด์ เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม

สอ.ศธ.ร่วมแสดงความยินดีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ครบรอบ 34 ปี

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 34 ปี เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

สอ.ศธ.จัดสัมมนาตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้นำ ประจำปี 2558

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ เมื่อวันที่ 25-26 ก.ค.58 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

ROKMININEWS ERROR: File not found: doc_fee/association/300200.jpg
Move
-

Find out why viagra for sale , and much more. Did you know that arimidex , Worldwide Shipping! Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis , As well as great discounts.

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รายละเอียดหัวข้อข่าว

ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่อายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครสมาชิกสมาคมฌานปกิจสงเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

เว็บลิงค์