อังคาร, ตุลาคม 13, 2015
   
Text Size

image image image image
สอ.ศธ.รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ประจำปี พ.ศ.2558 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58
สอ.ศธ.สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นำคณะเจ้าหน้าที่จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 15 ก.ย.58
สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติ “พระมหาชก และมหาเวสสันดรชาดก” นายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ “พระมหาชก และมหาเวสสันดรชาดก” เมื่อวันที่ 14 ก.ย.58 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
สอ.ศธ.ร่วมสัมมนา 2015 การเจาะลึกภาษีธุรกิจเฉพาะและการลงทุนที่สหกรณ์ควรทราบ ผศ.ดร. ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ ร่วมสัมมนาวิชาการ “2015 การเจาะลึกภาษีธุรกิจเฉพาะและการลงทุนที่สหกรณ์ควรทราบ” เมื่อวันที่ 8 ก.ย.58 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

รายละเอียดสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

สอ.ศธ.จัดโครงการรวมพลคนโสด ประจำปี 2558

News image

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ นำสมาชิกร่วมโครงการรวมพลคนโสด ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.58 ณ วู้ดแลนด์ เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม

สอ.ศธ.ร่วมแสดงความยินดีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ครบรอบ 34 ปี

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 34 ปี เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

สอ.ศธ.จัดสัมมนาตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้นำ ประจำปี 2558

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ เมื่อวันที่ 25-26 ก.ค.58 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สอ.ศธ.เข้าร่วมประชุมใหญ่ 2557 เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์เขตดุสิต

News image

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ สัมมนาทางวิชาการและร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18-19 ก.ค.58 ณ จังหวัดเพชรบุรี

สอ.ศธ.จัดสัมมนาให้ความรู้กับหน่วยตัวแทนหักเงิน ณ ที่จ่าย

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี ฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.58 ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

สอ.กรมชลประทาน จำกัด ครูสมุทรปราการ จำกัด ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ศึกษาดูงาน

News image

นายปัญญา สุพรรณพิทักษ์ กรรมการ สอ.ศธ.ให้การต้อนรับพลเรือโทบงกช ผาสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

Find out why viagra for sale , and much more. Did you know that arimidex , Worldwide Shipping! Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis , As well as great discounts.

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รายละเอียดหัวข้อข่าว
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่อายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครสมาชิกสมาคมฌานปกิจสงเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

เว็บลิงค์