เสาร์, มีนาคม 17, 2018
   
Text Size

ข่าวด่วน :
image image image image
สอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 สอ.ศธ.กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
สอ.ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์
สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

รายละเอียดสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

39 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

News image

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองประธานกรรมการ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

สอ.ศธ.จัดโครงการ Co-op of MOE's Family day ประจำปี 2558

News image

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ.ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"Co-op of MOE's Family day" และปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.58 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทางทะเล จังหวัดชลบุรี

สอ.ศธ.สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

News image

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ.นำคณะเจ้าหน้าที่จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก" เมื่อวันที่ 15 ต.ค.58 ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาเงินเหลือหรือเงินขาดอย่าประมาทควรลงทุน

News image

ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เงินเหลือหรือเงินขาดอย่าประมาทควรลงทุน...” เมื่อวันที่ 3-4 ต.ค.58 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

Find out why viagra online uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online overnight shipping , As well as great discounts.

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รายละเอียดหัวข้อข่าว
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ สมัครสมาชิกสมาคมฌานปกิจสงเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

เว็บลิงค์