พฤหัสบดี, กันยายน 29, 2022
   
Text Size

ข่าวด่วน :
image image image image
สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2565" เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 Personal Data Protection Act (PDPA) นโยบายความเป็นส่วนตัวและแบบฟอร์ม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)
สอ.ศธ.ส่งมอบเงินบริจาคของมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ส่งมอบเงินบริจาคของมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง ให้แก่คณะกรรมการเปิดตู้รับบริจาค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ สอ.ศธ.ชั้น 3
สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ "สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2565" เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

เอกสารประกอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

เรื่องน่าสนใจ

เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 (พร้อมแบบคำร้อง)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2565
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
แบบฟอร์ม - ขอชะลอการส่งชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ (พิมพ์หน้า-หลัง)
คู่มือ - ขั้นตอนการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบ Billpayment
แบบฟอร์ม - การชำระเงินด้วย Bill Payment
คู่มือ - สำหรับสมาชิกสหกรณ์ระบบสหกรณ์ธนาคารกรุงไทย
ตารางเงินกู้พิเศษ
ตารางเงินกู้สามัญ

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี

News image

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564)

สอ.ศธ.เปิดให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2565

News image

สอ.ศธ.เปิดให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพสมาชิก ประจำปี 2565 สมาชิกสามารถยื่นเอกสารคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 กู้ได้ 90% ของเงินปันผล ปี 2564

สอ.ศธ.ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

News image

สอ.ศธ.ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 สมาชิกสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 โดยของดส่งหุ้น/เงินต้นเป็นระยะเวลาต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.65

News image

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 สมาชิกสามารถยื่นเอกสารขอพักเงินต้น และ/หรือ ค่าหุ้น เป็นระยะเวลาต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 1 วัน

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รายละเอียดหัวข้อข่าว

Find out why viagra online uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online overnight shipping , As well as great discounts.

รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ.ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สอ.ศธ.รับอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

ระบบสมาชิกออนไลน์

 

เว็บลิงค์