เสาร์, พฤษภาคม 23, 2015
   
Text Size

image image image image
สศสท.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เม.ย.58 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กสจ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 25 เม.ย.58 ณ ชุุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายก สสอ.ศธ.เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.58 ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ
สอ.ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.58 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

รายละเอียดสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

ครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.นำคณะผู้บริหารประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ. เมื่อวันที่ 27 มี.ค.58

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนา 2015 สหกรณ์ไทยจะก้าวอย่างไรที่ปลอดภัยและมั่นคง

News image

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการ สอ.ศธ.ร่วมการโครงการสัมมนาวิชาการ "2015 สหกรณ์ไทยจะก้าวอย่างไรที่ปลอดภัยและมั่นคง" เมื่อวันที่ 26 มี.ค.58 ณ อาคารกองฝึกอบรมส่วนกลาง สสพ.1

สอ.ศธ.ร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ ฯ

News image

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองประธานกรรมการ สอ.ศธ.ร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 มี.ค.58 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

สอ.ศธ.ร่วมประชุมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเร่งด่วน

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ.ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เมื่อวันที่ 12 มี.ค.58 ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ ชั้น 7 อาคารรัชมังคลาภิเษก ศธ.

สอ.ศธ.ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ.ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู เมื่อวันที่ 3 มี.ค.58 ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557

News image

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 ก.พ.58 ณ หอประชุมคุรุสภา

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

Find out why viagra for sale , and much more. Did you know that arimidex , Worldwide Shipping! Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis , As well as great discounts.

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รายละเอียดหัวข้อข่าว
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่อายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครสมาชิกสมาคมฌานปกิจสงเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

เว็บลิงค์